Broj pratilaca ne znači NIŠTA! Hitler ih je imao na milione, A ISUS SAMO 12!


broj-pratilaca-ne-znai-nita-hitler-ih-imao-na-milione-a-isus-samo-12
brojpratilacaneznačiniŠtahitlerihimaonamilioneisussamo12broj pratilacapratilaca nene značiznači niŠtahitler ihih jeje imaoimao nana milioneisus samosamo 12broj pratilaca nepratilaca ne značine znači niŠtahitler ih jeih je imaoje imao naimao na milionea isus samoisus samo 12broj pratilaca ne značipratilaca ne znači niŠtahitler ih je imaoih je imao naje imao na milionea isus samo 12broj pratilaca ne znači niŠtahitler ih je imao naih je imao na milione

U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir.SAMO NEMANJA DOLAZI U OBZIR :DLjubav?…. Svašta, pa ja VOLIM SAMO SEBE!!!Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))Zvao sam te Mišu moj* Javi se Babo tvoj i rekao*Zaboravi ovaj Broj*Nikada nemojte zaboraviti da je sve ono što je Hitler učinio u Njemačkoj bilo legalno!