Brojao sam ljude s krsta, pravila i izuzetke, posvud promašena vrsta, samo retki nađu retke.


brojao-sam-ljude-s-krsta-pravila-i-izuzetke-posvud-promaena-vrsta-samo-retki-nau-retke
Đorđe balaševićbrojaosamljudekrstapravilaizuzetkeposvudpromaenavrstasamoretkinađuretkebrojao samsam ljudeljude ss krstapravila ii izuzetkeposvud promašenapromašena vrstasamo retkiretki nađunađu retkebrojao sam ljudesam ljude sljude s krstapravila i izuzetkeposvud promašena vrstasamo retki nađuretki nađu retkebrojao sam ljude ssam ljude s krstasamo retki nađu retkebrojao sam ljude s krsta

Samo retki retke traze, a retki se retko nadju :D
samo-retki-retke-traze-a-retki-se-retko-nadju-d
Ne razumem ljude koji vole raditi i pričati o tome kao da je to neka vrsta proklete dužnosti. -Ava Gardner
ne-razumem-ljude-koji-vole-raditi-i-priati-o-tome-kao-da-to-neka-vrsta-proklete-nosti
Puteva ima trista da se ode iz detinjstva, a samo se retki sete da ostanu večno dete. -Miroslav Mika Antić
puteva-ima-trista-da-se-ode-iz-detinjstva-a-samo-se-retki-sete-da-ostanu-veno-dete
Da sam poštovala sva pravila, nikada nigde ne bih stigla. -Merlin Monro
da-sam-potovala-sva-pravila-nikada-nigde-ne-bih-stigla