Brzo zaboravi moliti onaj koji je to u nuždi morao naučiti!


brzo-zaboravi-moliti-onaj-koji-to-u-nudi-morao-nauiti
nemačka poslovicabrzozaboravimolitionajkojitonuždimoraonaučitibrzo zaboravizaboravi molitimoliti onajonaj kojikoji jeu nuždinuždi moraomorao naučitibrzo zaboravi molitizaboravi moliti onajmoliti onaj kojionaj koji jeje to uu nuždi moraonuždi morao naučitibrzo zaboravi moliti onajzaboravi moliti onaj kojimoliti onaj koji jekoji je to uje to u nuždiu nuždi morao naučitibrzo zaboravi moliti onaj kojizaboravi moliti onaj koji jeonaj koji je to ukoji je to u nuždije to u nuždi morao

Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
Molim te podseti me da treba da te podsetim da mi pošalješ sms u kome ćeš me podsetiti da te zovem da ti kažem da mi pročitaš onaj podsetnik. Ne zaboravi ...
molim-te-podseti-me-da-treba-da-te-podsetim-da-mi-poalje-sms-u-kome-e-me-podsetiti-da-te-zovem-da-ti-kaem-da-mi-proita-onaj-podsetnik-ne-zaboravi
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan