Budala ima mnogo. Konkurencija je ogromna.


budala-ima-mnogo-konkurencija-ogromna
matija bećkovićbudalaimamnogokonkurencijaogromnabudala imaima mnogokonkurencija jeje ogromnabudala ima mnogokonkurencija je ogromna

Budala ima veliku prednost pred pametnim čovekom: uvek je zadovoljan samim sobom.Ko ima mnogo novca, a nema dece, nije bogat; ko ima mnogo dece, a nema novca, nije siromašan.Ko ima mnogo novaca, a nema djece nije bogat, ko ima mnogo djece a nema novaca nije siromah.Sjeti se svojim trenutnih blagoslova kojih svaki čovjek ima mnogo, a ne prošlih nedaća od kojih svaki čovjek ima poneku.Nije siromah ko malo ima, već ko mnogo želi.Ljudi najteže vide ono što je nevidljivo. Za takve stvari je potrebna ogromna mudrost očiju.