Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje.


budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvata-da-prevarena-mudrac-izbegava-nevolje
artur Šopenhauerbudalatrčizaužicimaživotashvatadaprevarenamudracizbegavanevoljebudala trčitrči zaza užicimaužicima životaživota ii shvatashvata dada jeje prevarenamudrac izbegavaizbegava nevoljebudala trči zatrči za užicimaza užicima životaužicima života iživota i shvatai shvata dashvata da jeda je prevarenamudrac izbegava nevoljebudala trči za užicimatrči za užicima životaza užicima života iužicima života i shvataživota i shvata dai shvata da jeshvata da je prevarenabudala trči za užicima životatrči za užicima života iza užicima života i shvataužicima života i shvata daživota i shvata da jei shvata da je prevarena

Budala trči za užicima života i shvaća da je prevarena. Mudrac izbjegava nevolje. -Artur Šopenhauer
budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvaa-da-prevarena-mudrac-izbjegava-nevolje
Mudrac izbegava krajnosti, raskoš i prekomernost. -Lao Ce
mudrac-izbegava-krajnosti-rasko-i-prekomernost
Čovek koji se usuđuje da potroši uzalud jedan sat svog vremena ne shvata vrednost života. -Čarls Darvin
ovek-koji-se-usuuje-da-potroi-uzalud-jedan-sat-svog-vremena-ne-shvata-vrednost-ivota