Budale pretvaraju druge budale u idole.


budale-pretvaraju-druge-budale-u-idole
Čarls bukovskibudalepretvarajudrugebudaleidolebudale pretvarajupretvaraju drugedruge budalebudale uu idolebudale pretvaraju drugepretvaraju druge budaledruge budale ubudale u idolebudale pretvaraju druge budalepretvaraju druge budale udruge budale u idolebudale pretvaraju druge budale upretvaraju druge budale u idole

Zdrav čovek ne muči druge. Oni koji su mučeni po principu se pretvaraju u mučitelje. -Karl Gustav Jung
zdrav-ovek-ne-mui-druge-oni-koji-su-mueni-po-principu-se-pretvaraju-u-muitelje
Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce. -Pablo Pikaso
neki-slikari-sunce-pretvaraju-u-utu-mrlju-drugi-utu-mrlju-pretvaraju-u-sunce
Male nas nesreće oslabljuju, a aelike pretvaraju u kamen! -Bugarske poslovice
male-nas-nesree-oslabljuju-a-aelike-pretvaraju-u-kamen
Budale i tvrdoglavci bogate advokate. -Pitagora
budale-i-tvrdoglavci-bogate-advokate