Budale su s očima slepe.


budale-su-s-oima-slepe
petar ii petrović njegošbudalesuočimaslepebudale susu ss očimaočima slepebudale su ssu s očimas očima slepebudale su s očimasu s očima slepebudale su s očima slepe

Budale i tvrdoglavci bogate advokate. -Pitagora
budale-i-tvrdoglavci-bogate-advokate
Budale pretvaraju druge budale u idole. -Čarls Bukovski
budale-pretvaraju-druge-budale-u-idole
Budale i pametni ljudi jednako su bezazleni. Najopasniji su poluludi i polumudri. -Gete
budale-i-pametni-ljudi-jednako-su-bezazleni-najopasniji-su-poluludi-i-polumudri