Budale su s očima slepe koje vide, a zaludu vide.


budale-su-s-oima-slepe-koje-vide-a-zaludu-vide
petar petrović njegošbudalesuočimaslepekojevidezaluduvidebudale susu ss očimaočima slepeslepe kojekoje videzaludu videbudale su ssu s očimas očima slepeočima slepe kojeslepe koje videa zaludu videbudale su s očimasu s očima slepes očima slepe kojeočima slepe koje videbudale su s očima slepesu s očima slepe kojes očima slepe koje vide

Postoje tri vrste ljudi: oni koji vide, oni koji vide kada im se ukaže na nešto i oni koji ne vide. -Leonardo da Vinči
postoje-tri-vrste-ljudi-oni-koji-vide-oni-koji-vide-kada-im-se-ukae-na-neto-i-oni-koji-ne-vide
Crnačke organizacije koje bojkotuju pojedine filmove bi trebale da sakupe novac i naprave filmove koje bi oni želeli da vide ili neka ostanu u crkvama i puste nas da radimo svoj posao. -Ričard Prajor
crnake-organizacije-koje-bojkotuju-pojedine-filmove-bi-trebale-da-sakupe-novac-i-naprave-filmove-koje-bi-oni-eleli-da-vide-ili-neka-ostanu-u-crkvama-i
Devojke se dele na domaćice i one koje su romantične. Domaćice kada vide prašinu na stolu one je odmah obrišu, a romantične nacrtaju srce!
devojke-se-dele-na-domaice-i-one-koje-su-romantine-domaice-kada-vide-prainu-na-stolu-one-odmah-obriu-a-romantine-nacrtaju-srce
Samo mrtvi vide kraj rata.
samo-mrtvi-vide-kraj-rata