Budi barem dobar, ako ne možeš biti pametan.


budi-barem-dobar-ako-ne-moe-biti-pametan
latinske poslovicebudibaremdobarakonemožebitipametanbudi barembarem dobarako nene možešmožeš bitibiti pametanbudi barem dobarako ne možešne možeš bitimožeš biti pametanako ne možeš bitine možeš biti pametanako ne možeš biti pametan

Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!
ne-moe-biti-dovoljno-dobar-svima-ali-e-uvek-biti-savr-onome-ko-te-zasluuje
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima