Budi dostojan ljubavi ako želiš da budeš voljen.


budi-dostojan-ljubavi-ako-eli-da-bude-voljen
getebudidostojanljubaviakoželidabudevoljenbudi dostojandostojan ljubaviljubavi akoako želišželiš dada budešbudeš voljenbudi dostojan ljubavidostojan ljubavi akoljubavi ako želišako želiš daželiš da budešda budeš voljenbudi dostojan ljubavi akodostojan ljubavi ako želišljubavi ako želiš daako želiš da budešželiš da budeš voljenbudi dostojan ljubavi ako želišdostojan ljubavi ako želiš daljubavi ako želiš da budešako želiš da budeš voljen

Budi onakav kakvim želiš da te drugi vide. -Sokrat
budi-onakav-kakvim-eli-da-te-drugi-vide
Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja. -Indijanska poslovica
hoe-li-da-bude-prijatelj-vuka-nije-teko-nahrani-ga-ako-gladan-i-ga-ako-ranjen-bie-ti-veran-do-svog-poslednjeg-daha-ovek-naprotiv-ovek-misli-sumnja