Budi mudar na rečima, a još mudriji na delima.


budi-mudar-na-reima-a-jo-mudriji-na-delima
arapske poslovicebudimudarnarečimajomudrijidelimabudi mudarmudar nana rečimajoš mudrijimudriji nana delimabudi mudar namudar na rečimaa još mudrijijoš mudriji namudriji na delimabudi mudar na rečimaa još mudriji najoš mudriji na delimaa još mudriji na delima

Dela, ne reči. Treba se pokazati delima, a ne isticati rečima.Budala misli da je mudar, mudar čovek zna da je budala.Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjaju.Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju.Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…Onaj ko je dobar u lošim delima, dobar je i u dobrim delima.