Budi u mom naručju sve do svitanja, a onda ostani još malo…


budi-u-mom-naruju-sve-do-svitanja-a-onda-ostani-jo-malo
budimomnaručjusvedosvitanjaondaostanijomalo…budi uu mommom naručjunaručju svesve dodo svitanjaonda ostaniostani jošjoš malo…budi u momu mom naručjumom naručju svenaručju sve dosve do svitanjaa onda ostanionda ostani jošostani još malo…budi u mom naručjuu mom naručju svemom naručju sve donaručju sve do svitanjaa onda ostani jošonda ostani još malo…budi u mom naručju sveu mom naručju sve domom naručju sve do svitanjaa onda ostani još malo…

I evo, još jedan januar prolazi, ali u mom srcu još uvijek je januarska zima. Hladna i okovana ledom, baš kao moje srce, moja osjećanja. -Milica Jakovljević MIR-JAM
i-evo-jo-jedan-januar-prolazi-ali-u-mom-srcu-jo-uvijek-januarska-zima-hladna-i-okovana-ledom-ba-kao-moje-srce-moja-osjeanja
Razmislio sam još malo, a onda sam polako zatvorio vrata. Đavo će ga znati da li sam to učinio sa prave strane. -Đorđe Balašević
razmislio-sam-jo-malo-a-onda-sam-polako-zatvorio-vrata-avo-e-ga-znati-da-li-sam-to-uinio-prave-strane
Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjaju. -Bendžamin Frenklin
budi-spor-u-biranju-prijatelja-a-jo-sporiji-u-menjaju
Budi spor u biranju prijatelja, a još sporiji u menjanju. -Bendžamin Frenklin
budi-spor-u-biranju-prijatelja-a-jo-sporiji-u-menjanju
Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko. -Ajrton Sena
dosegnete-dakle-granicu-ali-onda-se-neto-dogodi-i-moete-ii-jo-malo-preko-toga-snagom-uma-odlunou-uz-pomo-instikta-ali-i-iskustva-moete-tada-leteti