Budi uporan bez obzira koliko se sporo morao kretati. Sa upornošću će doći i uspeh.


budi-uporan-bez-obzira-koliko-se-sporo-morao-kretati-sa-upornou-e-doi-i-uspeh
napoleon hilbudiuporanbezobzirakolikosesporomoraokretatiupornoćućedoćiuspehbudi uporanuporan bezbez obziraobzira kolikokoliko sese sporosporo moraomorao kretatisa upornošćuupornošću ćeće doćidoći ii uspehbudi uporan bezuporan bez obzirabez obzira kolikoobzira koliko sekoliko se sporose sporo moraosporo morao kretatisa upornošću ćeupornošću će doćiće doći idoći i uspehbudi uporan bez obzirauporan bez obzira kolikobez obzira koliko seobzira koliko se sporokoliko se sporo moraose sporo morao kretatisa upornošću će doćiupornošću će doći iće doći i uspehbudi uporan bez obzira kolikouporan bez obzira koliko sebez obzira koliko se sporoobzira koliko se sporo moraokoliko se sporo morao kretatisa upornošću će doći iupornošću će doći i uspeh

Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuirano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuisano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuisano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Praktični uspeh ideje, bez obzira na inherentne mogućnosti, zavisi o stavu suvremenika. -Nikola Tesla
prakti-uspeh-ideje-bez-obzira-na-inherentne-mogunosti-zavisi-o-stavu-suvremenika
Vatreni entuzijazam, potpomognut konjskom upornošću, jeste kvalitet koji najčešće čini uspeh. -Dejl Karnegi
vatreni-entuzijazam-potpomognut-konjskom-upornou-jeste-kvalitet-koji-najee-ini-uspeh
Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ. -Konfučije
nije-bitno-koliko-se-sporo-kree-sve-dok-ne-staje