Budim se svako jutro u 9 sati. Zgrabim jutarnje novine i pogledam na stranicu sa osmrtnicama. Ukoliko nisam na njima ustanem.


budim-se-svako-jutro-u-9-sati-zgrabim-jutarnje-novine-i-pogledam-na-stranicu-osmrtnicama-ukoliko-nisam-na-njima-ustanem
bendžamin frenklinbudimsesvakojutro9satizgrabimjutarnjenovinepogledamnastranicuosmrtnicamaukolikonisamnjimaustanembudim sese svakosvako jutrojutro uu 9zgrabim jutarnjejutarnje novinenovine ii pogledampogledam nana stranicustranicu sasa osmrtnicamaukoliko nisamnisam nana njimanjima ustanembudim se svakose svako jutrosvako jutro uzgrabim jutarnje novinejutarnje novine inovine i pogledami pogledam napogledam na stranicuna stranicu sastranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam nanisam na njimana njima ustanembudim se svako jutrose svako jutro usvako jutro u 9jutro u 9 satizgrabim jutarnje novine ijutarnje novine i pogledamnovine i pogledam nai pogledam na stranicupogledam na stranicu sana stranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam na njimanisam na njima ustanembudim se svako jutro use svako jutro u 9svako jutro u 9 satizgrabim jutarnje novine i pogledamjutarnje novine i pogledam nanovine i pogledam na stranicui pogledam na stranicu sapogledam na stranicu sa osmrtnicamaukoliko nisam na njima ustanem

Budim se cesto u Borchi, a znam da nisam ni pijan ni lud !
budim-se-cesto-u-borchi-a-znam-da-nisam-pijan-lud
Onaj osecaj kada izvadis mobilni iz dzepa vidis koliko je sati, vratis telefon u dzep a i dalje ne znas koliko je sati… xD
onaj-osecaj-kada-izvadis-mobilni-iz-dzepa-vidis-koliko-sati-vratis-telefon-u-dzep-a-i-dalje-ne-znas-koliko-sati-xd