Budimo skromniji posle dela nego među njegovim stvaranjem.


budimo-skromniji-posle-dela-nego-meu-njegovim-stvaranjem
vilijam Šekspirbudimoskromnijiposledelanegomeđunjegovimstvaranjembudimo skromnijiskromniji posleposle deladela negonego međumeđu njegovimnjegovim stvaranjembudimo skromniji posleskromniji posle delaposle dela negodela nego međunego među njegovimmeđu njegovim stvaranjembudimo skromniji posle delaskromniji posle dela negoposle dela nego međudela nego među njegovimnego među njegovim stvaranjembudimo skromniji posle dela negoskromniji posle dela nego međuposle dela nego među njegovimdela nego među njegovim stvaranjem

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima. -Francuske poslovice
o-ovjeku-treba-suditi-po-njegovim-pitanjima-a-ne-po-njegovim-odgovorima
Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima. -Poslovice korisnika
ne-ocjenjuj-ovjeka-po-njegovim-manama-vec-po-njegovim-djelima