Budite pažljivi kada čitate knjige o zdravlju. Možete umreti zbog štamparske greške.


budite-paljivi-kada-itate-knjige-o-zdravlju-moete-umreti-zbog-tamparske-greke
mark tvenbuditepažljivikadačitateknjigezdravljumožeteumretizbogtamparskegrekebudite pažljivipažljivi kadakada čitatečitate knjigeknjige oo zdravljumožete umretiumreti zbogzbog štamparskeštamparske greškebudite pažljivi kadapažljivi kada čitatekada čitate knjigečitate knjige oknjige o zdravljumožete umreti zbogumreti zbog štamparskezbog štamparske greškebudite pažljivi kada čitatepažljivi kada čitate knjigekada čitate knjige očitate knjige o zdravljumožete umreti zbog štamparskeumreti zbog štamparske greškebudite pažljivi kada čitate knjigepažljivi kada čitate knjige okada čitate knjige o zdravljumožete umreti zbog štamparske greške

Knjige o zdravlju čitajte vrlo pažljivo. Može vam se dogoditi da umrete zbog štamparske greške. -Mark Tven
knjige-o-zdravlju-itajte-vrlo-paljivo-moe-vam-se-dogoditi-da-umrete-zbog-tamparske-greke
Talenat daje Bog. Budite skromni. Slavu vam daju ljudi. Budite zahvalni. Obmanu dajete sami sebi. Budite pažljivi. -Džon Vuden
talenat-daje-bog-budite-skromni-slavu-vam-daju-ljudi-budite-zahvalni-obmanu-dajete-sami-sebi-budite-paljivi
Možete doživeti stotu ako biste batalili sve zbog čega biste hteli da doživite stotu. -Vudi Alen
moete-doiveti-stotu-ako-biste-batalili-sve-zbog-ega-biste-hteli-da-doivite-stotu