Buduća sudbina deteta uvek je majčino delo.


budua-sudbina-deteta-uvek-majino-delo
napoleon bonapartabudućasudbinadetetauvekmajčinodelobuduća sudbinasudbina detetadeteta uvekuvek jeje majčinomajčino delobuduća sudbina detetasudbina deteta uvekdeteta uvek jeuvek je majčinoje majčino delobuduća sudbina deteta uveksudbina deteta uvek jedeteta uvek je majčinouvek je majčino delobuduća sudbina deteta uvek jesudbina deteta uvek je majčinodeteta uvek je majčino delo

Grešiti je delo ljudsko: opravdavati grehe delo je djavolsko. -Lav Tolstoj
greiti-delo-ljudsko-opravdavati-grehe-delo-djavolsko
Niko ne treba misliti da tokom života sve uvek treba ići lako, jer sudbina je promenljiva i nakon dugog razdoblja zatišja neizbežan je dolazak ružnog vremena. -Ezop
niko-ne-treba-misliti-da-tokom-ivota-sve-uvek-treba-ii-lako-jer-sudbina-promenljiva-i-nakon-dugog-razdoblja-zatija-neizbean-dolazak-runog-vremena
Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo
Ako možeš da učiniš dobro delo, da ukažeš ljubav nekome, imaj uvek na umu da to treba odmah da učiniš, jer ćeš propustiti priliku i ona ti se neće vratiti. -Lav Tolstoj
ako-moe-da-uini-dobro-delo-da-ukae-ljubav-nekome-imaj-uvek-na-umu-da-to-treba-odmah-da-uini-jer-e-propustiti-priliku-i-ona-ti-se-nee-vratiti