Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti.


budunost-pripada-onima-koji-se-najdalje-i-najdue-seaju-prolosti
fridrih ničebudućnostpripadaonimakojisenajdaljenajdužesećajuprolostibudućnost pripadapripada onimaonima kojikoji sese najdaljenajdalje ii najduženajduže sećajusećaju prošlostibudućnost pripada onimapripada onima kojionima koji sekoji se najdaljese najdalje inajdalje i najdužei najduže sećajunajduže sećaju prošlostibudućnost pripada onima kojipripada onima koji seonima koji se najdaljekoji se najdalje ise najdalje i najduženajdalje i najduže sećajui najduže sećaju prošlostibudućnost pripada onima koji sepripada onima koji se najdaljeonima koji se najdalje ikoji se najdalje i najdužese najdalje i najduže sećajunajdalje i najduže sećaju prošlosti

Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt
budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova
Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. -Eleanor Roosevelt
budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi. -Aristotel
srea-pripada-onima-koji-su-dovoljni-sami-sebi
Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša. -Dejl Karnegi
iskoristite-ansu-ceo-ivot-ansa-ovek-koji-stigne-najdalje-obino-onaj-koji-se-usudio-da-pokua
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju