Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova.


budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova
elenor ruzveltbudućnostpripadaonimakojiverujulepotusvojihsnovabudućnost pripadapripada onimaonima kojikoji verujuveruju uu lepotulepotu svojihsvojih snovabudućnost pripada onimapripada onima kojionima koji verujukoji veruju uveruju u lepotuu lepotu svojihlepotu svojih snovabudućnost pripada onima kojipripada onima koji verujuonima koji veruju ukoji veruju u lepotuveruju u lepotu svojihu lepotu svojih snovabudućnost pripada onima koji verujupripada onima koji veruju uonima koji veruju u lepotukoji veruju u lepotu svojihveruju u lepotu svojih snova

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova. -Eleanor Roosevelt
budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti. -Fridrih Niče
budunost-pripada-onima-koji-se-najdalje-i-najdue-seaju-prolosti
Ni čuda nisu objašnjiva, ali se dešavaju onima koji u njih veruju. -Paulo Koeljo
ni-uda-nisu-objanjiva-ali-se-deavaju-onima-koji-u-njih-veruju
Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi. -Aristotel
srea-pripada-onima-koji-su-dovoljni-sami-sebi
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja