Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.


budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
eleanor rooseveltbudućnostpripadaonimakojivjerujuljepotusvojihsnovabudućnost pripadapripada onimaonima kojikoji vjerujuvjeruju uu ljepotuljepotu svojihsvojih snovabudućnost pripada onimapripada onima kojionima koji vjerujukoji vjeruju uvjeruju u ljepotuu ljepotu svojihljepotu svojih snovabudućnost pripada onima kojipripada onima koji vjerujuonima koji vjeruju ukoji vjeruju u ljepotuvjeruju u ljepotu svojihu ljepotu svojih snovabudućnost pripada onima koji vjerujupripada onima koji vjeruju uonima koji vjeruju u ljepotukoji vjeruju u ljepotu svojihvjeruju u ljepotu svojih snova

Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova.Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti.Čuda se događaju samo onima koji u njih vjeruju.Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi.Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja.Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer  onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika.