Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova.


budunost-pripada-onima-koji-vjeruju-u-ljepotu-svojih-snova
eleanor rooseveltbudućnostpripadaonimakojivjerujuljepotusvojihsnovabudućnost pripadapripada onimaonima kojikoji vjerujuvjeruju uu ljepotuljepotu svojihsvojih snovabudućnost pripada onimapripada onima kojionima koji vjerujukoji vjeruju uvjeruju u ljepotuu ljepotu svojihljepotu svojih snovabudućnost pripada onima kojipripada onima koji vjerujuonima koji vjeruju ukoji vjeruju u ljepotuvjeruju u ljepotu svojihu ljepotu svojih snovabudućnost pripada onima koji vjerujupripada onima koji vjeruju uonima koji vjeruju u ljepotukoji vjeruju u ljepotu svojihvjeruju u ljepotu svojih snova

Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. -Elenor Ruzvelt
budunost-pripada-onima-koji-veruju-u-lepotu-svojih-snova
Budućnost pripada onima koji se najdalje i najduže sećaju prošlosti. -Fridrih Niče
budunost-pripada-onima-koji-se-najdalje-i-najdue-seaju-prolosti
Sreća pripada onima koji su dovoljni sami sebi. -Aristotel
srea-pripada-onima-koji-su-dovoljni-sami-sebi
Više volim da sam sanjar među najskromnijima sa vizijama na ostvarenje,nego vlastelin među onima koji nemaju ni snova ni želja. -Halil Džubran
vie-volim-da-sam-sanjar-meu-najskromnijima-vizijama-na-ostvarenjenego-vlastelin-meu-onima-koji-nemaju-snova-elja
Sunce koje širi svetlost i toplotu svuda oko sebe, služi i za primer  onima koji razmišljaju preko granica svojih vidika. -Paulo Koeljo
sunce-koje-iri-svetlost-i-toplotu-svuda-oko-sebe-slui-i-za-primer-onima-koji-razmiljaju-preko-granica-svojih-vidika