Cao poz nebitan si skroz. By: Cvale ludilo gospodar vremena. B


cao-poz-nebitan-skroz-by-cvale-ludilo-gospodar-vremena-b
|caopoznebitanskrozbycvaleludilogospodarvremenacao pozpoz nebitannebitan sisi skrozcvale ludiloludilo gospodargospodar vremenacao poz nebitanpoz nebitan sinebitan si skrozcvale ludilo gospodarludilo gospodar vremenacao poz nebitan sipoz nebitan si skrozcvale ludilo gospodar vremenacao poz nebitan si skroz

Ko je gospodar svoje žeđi, gospodar je svog zdravlja.Neuspeh je nebitan. Potrebna je hrabrost da napravite budalu od sebe.Nikog ne volim ! Cao ! ;-)Posalji to jedno Cao jebem mu mater, pa ne umire se od toga! -.-to se dogodilo u na putu u ludilo srce mi se u tebe opasno zaljubiloNišta nije skroz pogrešno u životu. Čak i sat koji ne radi uspe biti tačan dva puta dnevno.