Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.


carstvo-bez-krune-drava-bez-vojske-zemlja-bez-ene-bogatstvo-bez-novca-mudrost-bez-kole-kuhinja-bez-mesa-molitva-bez-prestanka-veza-nebesima-bez
nikolaj velimirovićcarstvobezkrunedržavavojskezemljaženebogatstvonovcamudrostkolekuhinjamesamolitvaprestankavezanebesimaprekidaslavopojhristuumorasmrtžaljenjatovamsvetagoracarstvo bezbez krunedržava bezbez vojskezemlja bezbez ženebogatstvo bezbez novcamudrost bezbez školekuhinja bezbez mesamolitva bezbez prestankaveza sasa nebesimanebesima bezbez prekidaslavopoj hristuhristu bezbez umorasmrt bezbez žaljenjažaljenja —vam jeje svetasveta goracarstvo bez krunedržava bez vojskezemlja bez ženebogatstvo bez novcamudrost bez školekuhinja bez mesamolitva bez prestankaveza sa nebesimasa nebesima beznebesima bez prekidaslavopoj hristu bezhristu bez umorasmrt bez žaljenjabez žaljenja —— to vamvam je svetaje sveta gora

Bez žene bi početak našeg života bio bez pomoći, sredina života bez zadovoljstva i kraj bez utehe.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Treba imati mnogo mudrosti, pa znati ostareti bez ružnoće, bez pakosti i bez tuge – tri kobne stvari koje idu zajedno.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve.