Cela nauka o tome kako biti srećan je cenjenje i voljenje toga što imamo, umesto toga što nemamo.


cela-nauka-o-tome-kako-biti-srean-cenjenje-i-voljenje-toga-to-imamo-umesto-toga-to-nemamo
vudi alennaukatomekakobitisrećancenjenjevoljenjetogatoimamoumestonemamocela naukanauka oo tometome kakokako bitibiti srećansrećan jeje cenjenjecenjenje ii voljenjevoljenje togatoga štošto imamoumesto togatoga štošto nemamocela nauka onauka o tomeo tome kakotome kako bitikako biti srećanbiti srećan jesrećan je cenjenjeje cenjenje icenjenje i voljenjei voljenje togavoljenje toga štotoga što imamoumesto toga štotoga što nemamocela nauka o tomenauka o tome kakoo tome kako bititome kako biti srećankako biti srećan jebiti srećan je cenjenjesrećan je cenjenje ije cenjenje i voljenjecenjenje i voljenje togai voljenje toga štovoljenje toga što imamoumesto toga što nemamocela nauka o tome kakonauka o tome kako bitio tome kako biti srećantome kako biti srećan jekako biti srećan je cenjenjebiti srećan je cenjenje isrećan je cenjenje i voljenjeje cenjenje i voljenje togacenjenje i voljenje toga štoi voljenje toga što imamo

Nakon svega nauka je u osnovi internacionalna. To je samo zbog toga što joj nedostaje istorijskog smisla kojem se pripisuju nacionalni atributi. -Marija Kiri
nakon-svega-nauka-u-osnovi-internacionalna-to-samo-zbog-toga-to-joj-nedostaje-istorijskog-smisla-kojem-se-pripisuju-nacionalni-atributi
Znanje koje imamo je samo mrvica onoga što nemamo. -Platon
znanje-koje-imamo-samo-mrvica-onoga-to-nemamo
Ima veoma malo ljudi koji će, kad se pogledaju u ogledalo, reći „Ovo osoba koju vidim je grozno čudovište“ umesto toga, oni smisle neku konstrukciju koja opravdava sve što rade. -Noam Čomski
ima-veoma-malo-ljudi-koji-e-kad-se-pogledaju-u-ogledalo-rei-ovo-osoba-koju-vidim-grozno-udovite-umesto-toga-oni-smisle-neku-konstrukciju-koja