Cela priroda liči na jedan klavir, na kome su stvorenja u stvari dirke. Koje se god dirke čovek dotakne, čuje eho svoje duše.


cela-priroda-lii-na-jedan-klavir-na-kome-su-stvorenja-u-stvari-dirke-koje-se-god-dirke-ovek-dotakne-uje-eho-svoje-e
nikolaj velimirovićprirodaličinajedanklavirkomesustvorenjastvaridirkekojesegoddirkečovekdotaknečujeehosvojeduecela prirodapriroda ličiliči nana jedanjedan klavirna komekome susu stvorenjastvorenja uu stvaristvari dirkekoje sese godgod dirkedirke čovekčovek dotaknečuje ehoeho svojesvoje dušecela priroda ličipriroda liči naliči na jedanna jedan klavirna kome sukome su stvorenjasu stvorenja ustvorenja u stvariu stvari dirkekoje se godse god dirkegod dirke čovekdirke čovek dotaknečuje eho svojeeho svoje dušecela priroda liči napriroda liči na jedanliči na jedan klavirna kome su stvorenjakome su stvorenja usu stvorenja u stvaristvorenja u stvari dirkekoje se god dirkese god dirke čovekgod dirke čovek dotaknečuje eho svoje dušecela priroda liči na jedanpriroda liči na jedan klavirna kome su stvorenja ukome su stvorenja u stvarisu stvorenja u stvari dirkekoje se god dirke čovekse god dirke čovek dotakne

Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima
Nema ničeg veličanstvenog u vezi sa tim. Sve što treba da se uradi je da se pritiskaju odgovarajuće dirke u odgovarajućem trenutku i instrument će svirati sam od sebe. -Johan Sebastian Bah
nema-eg-velianstvenog-u-vezi-tim-sve-to-treba-da-se-uradi-da-se-pritiskaju-odgovarajue-dirke-u-odgovarajuem-trenutku-i-instrument-e-svirati-sam-od
Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Koje su dve zle stvari o kojima ljudi najradije razgovaraju? Tuđi greh i svoja pobeda. -Nikolaj Velimirović
koje-su-dve-zle-stvari-o-kojima-ljudi-najradije-razgovaraju-tui-greh-i-svoja-pobeda
Samo čovek koji je nekada bio poražen može posegnuti u dubinu svoje duše i izaći sa dodatnim delićem snage koja je potrebna za pobedu kada je meč izjednačen. -Muhamed Ali
samo-ovek-koji-nekada-bio-pora-moe-posegnuti-u-dubinu-svoje-e-i-izai-dodatnim-deliem-snage-koja-potrebna-za-pobedu-kada-me-izjedna