Celoga života sam imao neke ideje Francuske.


celoga-ivota-sam-imao-neke-ideje-francuske
Šarl de golcelogaživotasamimaonekeidejefrancuskeceloga životaživota samsam imaoimao nekeneke idejeideje francuskeceloga života samživota sam imaosam imao nekeimao neke idejeneke ideje francuskeceloga života sam imaoživota sam imao nekesam imao neke idejeimao neke ideje francuskeceloga života sam imao nekeživota sam imao neke idejesam imao neke ideje francuske

Vrijednost neke ideje leži u njenom korištenju. -Tomas Edison
vrijednost-neke-ideje-i-u-njenom-koritenju
Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. -Nikola Tesla
ako-budem-imao-sree-da-ostvarim-barem-neke-od-svojih-ideja-to-e-biti-dobroinstvo-za-celo-oveanstvo-ako-se-te-moje-nade-ispune-najslaa-misao-bie-mi-da