Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih.


cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih
meša selimovićcenimnovaprijateljstvaonasukaoljubavkojanamuvekpotrebnaalistaraprijateljstvavieodljubavijerdionassamihcenim novanova prijateljstvaona susu kaokao ljubavljubav kojakoja namnam jeje uvekuvek potrebnaali starastara prijateljstvaprijateljstva susu viševiše odod ljubavijer susu diodio nasnas samihcenim nova prijateljstvaona su kaosu kao ljubavkao ljubav kojaljubav koja namkoja nam jenam je uvekje uvek potrebnaali stara prijateljstvastara prijateljstva suprijateljstva su višesu više odviše od ljubavijer su diosu dio nasdio nas samihona su kao ljubavsu kao ljubav kojakao ljubav koja namljubav koja nam jekoja nam je uveknam je uvek potrebnaali stara prijateljstva sustara prijateljstva su višeprijateljstva su više odsu više od ljubavijer su dio nassu dio nas samihona su kao ljubav kojasu kao ljubav koja namkao ljubav koja nam jeljubav koja nam je uvekkoja nam je uvek potrebnaali stara prijateljstva su višestara prijateljstva su više odprijateljstva su više od ljubavijer su dio nas samih

Među ljudima postoje i takvi čija ljubav postaje stvarna tek posle mnogih razgovora, čestih susreta i dugog prijateljstva. To je ljubav koja ima najviše ...
meu-ljudima-postoje-i-takvi-ija-ljubav-postaje-stvarna-tek-posle-mnogih-razgovora-estih-susreta-i-dugog-prijateljstva-to-ljubav-koja-ima-najvie
Bez prijateljstva i ljubavi nema prave sreće.
bez-prijateljstva-i-ljubavi-nema-prave-sree
Žene mogu pružiti onoliko prijateljstva koliko pozajme od ljubavi. -Baruh de Spinoza
ene-mogu-pruiti-onoliko-prijateljstva-koliko-pozajme-od-ljubavi
Onaj osjecak kad iz prijateljstva vidis ljubav
onaj-osjecak-kad-iz-prijateljstva-vidis-ljubav