Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita.


cenzura-dovodi-do-logine-krajnosti-u-kojoj-niko-vie-ne-sme-da-ita-nijednu-knjigu-sem-onih-koje-niko-ne-eli-da-ita
džordž bernard Šocenzuradovodidologičnekrajnostikojojnikovienesmedačitanijednuknjigusemonihkoježeličitacenzura dovodidovodi dodo logičnelogične krajnostikrajnosti uu kojojkojoj nikoniko viševiše nene smesme dada čitačita nijednunijednu knjiguknjigu semsem onihonih kojekoje nikoniko nene želiželi dada čitacenzura dovodi dodovodi do logičnedo logične krajnostilogične krajnosti ukrajnosti u kojoju kojoj nikokojoj niko višeniko više neviše ne smene sme dasme da čitada čita nijednučita nijednu knjigunijednu knjigu semknjigu sem onihsem onih kojeonih koje nikokoje niko neniko ne želine želi daželi da čitacenzura dovodi do logičnedovodi do logične krajnostido logične krajnosti ulogične krajnosti u kojojkrajnosti u kojoj nikou kojoj niko višekojoj niko više neniko više ne smeviše ne sme dane sme da čitasme da čita nijednuda čita nijednu knjigučita nijednu knjigu semnijednu knjigu sem onihknjigu sem onih kojesem onih koje nikoonih koje niko nekoje niko ne želiniko ne želi dane želi da čitacenzura dovodi do logične krajnostidovodi do logične krajnosti udo logične krajnosti u kojojlogične krajnosti u kojoj nikokrajnosti u kojoj niko višeu kojoj niko više nekojoj niko više ne smeniko više ne sme daviše ne sme da čitane sme da čita nijednusme da čita nijednu knjiguda čita nijednu knjigu semčita nijednu knjigu sem onihnijednu knjigu sem onih kojeknjigu sem onih koje nikosem onih koje niko neonih koje niko ne želikoje niko ne želi daniko ne želi da čita

Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-u-odnosu-na-onoga-koji-ih-uopte-ne-ita
Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte. -Mark Tven
ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nije-u-prednosti-u-odnosu-na-oveka-koji-ne-ita-knjige-uopte
Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda. -C. S. Levis
mlad-ovek-koji-eli-ostati-pravi-ateist-ne-moe-biti-dovoljno-oprezan-pri-izboru-onoga-to-ita-zamke-se-nalaze-posvuda