Ciganka mi gatala na travi… a tek na heroinu shta mi sve vidi… xD


ciganka-mi-gatala-na-travi-a-tek-na-heroinu-shta-mi-sve-vidi-xd
cigankamigatalanatravi…tekheroinushtasvevidi…xdciganka mimi gatalagatala nana travi…tek nana heroinuheroinu shtashta mimi svesve vidi…vidi… xdciganka mi gatalami gatala nagatala na travi…travi… a teka tek natek na heroinuna heroinu shtaheroinu shta mishta mi svemi sve vidi…sve vidi… xdciganka mi gatala nami gatala na travi…na travi… a tektravi… a tek naa tek na heroinutek na heroinu shtana heroinu shta miheroinu shta mi sveshta mi sve vidi…mi sve vidi… xdciganka mi gatala na travi…gatala na travi… a tekna travi… a tek natravi… a tek na heroinua tek na heroinu shtatek na heroinu shta mina heroinu shta mi sveheroinu shta mi sve vidi…shta mi sve vidi… xd

Nikad put ka dobrom znanju nije vodio po svilastoj travi zasijanoj cvećem, čovek mora uvek da se penje po golim stenama. -Lav Tolstoj
nikad-put-ka-dobrom-znanju-nije-vodio-po-svilastoj-travi-zasijanoj-cveem-ovek-mora-uvek-da-se-penje-po-golim-stenama
Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se… -Anton Čehov
ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
Mojoj neprijateljici zelim dug zivot da bi mogla da vidi sve moje uspehe!!!!!!!!!
mojoj-neprijateljici-zelim-dug-zivot-da-bi-mogla-da-vidi-sve-moje-uspehe
Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta
Mlad čovek misli da ima dosta vremena za sve, nažalost, kad ostari vidi da su mu procene bile pogrešne. -Simo Popović
mlad-ovek-misli-da-ima-dosta-vremena-za-sve-naalost-kad-ostari-vidi-da-su-mu-procene-bile-pogrene