Cilj mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol.


cilj-mudrog-oveka-nije-da-obezbedi-zadovoljstvo-nego-da-izbegne-bol
aristotelciljmudrogčovekanijedaobezbedizadovoljstvonegoizbegnebolcilj mudrogmudrog čovekačoveka nijenije dada obezbediobezbedi zadovoljstvonego dada izbegneizbegne bolcilj mudrog čovekamudrog čoveka niječoveka nije danije da obezbedida obezbedi zadovoljstvonego da izbegneda izbegne bolcilj mudrog čoveka nijemudrog čoveka nije dačoveka nije da obezbedinije da obezbedi zadovoljstvonego da izbegne bolcilj mudrog čoveka nije damudrog čoveka nije da obezbedičoveka nije da obezbedi zadovoljstvo

Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu.Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni.Cilj umetnosti nije predstavljanje vanjštine stvari, nego njihove unutrašnje vrednosti.Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.Ništa po čoveka nije gore nego da bude potpuno shvaćen.Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora.