Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu.


cilj-nije-uvek-potrebno-dosegnuti-cilj-esto-slui-samo-kako-bismo-se-usmerili-ka-neemu
brus liciljnijeuvekpotrebnodosegnutičestoslužisamokakobismoseusmerilikanečemucilj nijenije uvekuvek potrebnopotrebno dosegnuticilj čestočesto služisluži samosamo kakokako bismobismo sese usmeriliusmerili kaka nečemucilj nije uveknije uvek potrebnouvek potrebno dosegnuticilj često služičesto služi samosluži samo kakosamo kako bismokako bismo sebismo se usmerilise usmerili kausmerili ka nečemucilj nije uvek potrebnonije uvek potrebno dosegnuticilj često služi samočesto služi samo kakosluži samo kako bismosamo kako bismo sekako bismo se usmerilibismo se usmerili kase usmerili ka nečemucilj nije uvek potrebno dosegnuticilj često služi samo kakočesto služi samo kako bismosluži samo kako bismo sesamo kako bismo se usmerilikako bismo se usmerili kabismo se usmerili ka nečemu

Cilj ne mora uvek biti dostignut, ali često služi kao nešto ka čemu stremimo. -Brus li
cilj-ne-mora-uvek-biti-dostignut-ali-esto-slui-kao-neto-ka-emu-stremimo
Cilj mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol. -Aristotel
cilj-mudrog-oveka-nije-da-obezbedi-zadovoljstvo-nego-da-izbegne-bol
Cilj umetnosti nije predstavljanje vanjštine stvari, nego njihove unutrašnje vrednosti. -Aristotel
cilj-umetnosti-nije-predstavljanje-vanjtine-stvari-nego-njihove-unutranje-vrednosti
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju. -Džordž Smit Paton
cilj-rata-nije-da-umre-za-svoju-zemlju-nego-da-onaj-drugi-bednik-umre-za-svoju