Cilj nosiš skriven pod kaputom, istetoviran na grudima kao metu. U tome je tajna. U tome je jedini trik.


cilj-nosi-skriven-pod-kaputom-istetoviran-na-grudima-kao-metu-u-tome-tajna-u-tome-jedini-trik
Đorđe balaševićciljnosiskrivenpodkaputomistetovirannagrudimakaometutometajnajedinitrikcilj nosišnosiš skrivenskriven podpod kaputomistetoviran nana grudimagrudima kaokao metuu tometome jeje tajnau tometome jeje jedinijedini trikcilj nosiš skrivennosiš skriven podskriven pod kaputomistetoviran na grudimana grudima kaogrudima kao metuu tome jetome je tajnau tome jetome je jedinije jedini trikcilj nosiš skriven podnosiš skriven pod kaputomistetoviran na grudima kaona grudima kao metuu tome je tajnau tome je jedinitome je jedini trikcilj nosiš skriven pod kaputomistetoviran na grudima kao metuu tome je jedini trik

Tajna jakih je u tome da, kad to zatreba umeju biti slabi, a tajna slobodnih da u datom času umeju objesiti o klin svoju slobodu. -Vladan Desnica
tajna-jakih-u-tome-da-kad-to-zatreba-umeju-biti-slabi-a-tajna-slobodnih-da-u-datom-asu-umeju-objesiti-o-klin-svoju-slobodu
Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću. -Henri  Ford
ne-verujem-da-ovek-ikada-moe-napustiti-svoj-posao-on-bi-trebao-misliti-o-tome-danju-a-sanjati-o-tome-nou
Nemoj me pitati:
nemoj-me-pitati-zato-ba-ja-u-meni-posebno-nema-ti-eg-posebnog-eg-to-bih-umio-sebi-da-objasnim-meutim-u-tome-i-jeste-tajna-ivota
 Izmislili su milion nacina da vreme prodje, a ni jedan jedini da se zaustavi. Sto se mene tice, vise i ne moraju da rade na tome. Ovo bas nisu neka ...
izmislili-su-milion-nacina-da-vreme-prodje-a-jedan-jedini-da-se-zaustavi-sto-se-mene-tice-vise-i-ne-moraju-da-rade-na-tome-ovo-bas-nisu-neka