Cilj nosiš skriven pod kaputom, istetoviran na grudima kao metu. U tome je tajna. U tome je jedini trik.


cilj-nosi-skriven-pod-kaputom-istetoviran-na-grudima-kao-metu-u-tome-tajna-u-tome-jedini-trik
Đorđe balaševićciljnosiskrivenpodkaputomistetovirannagrudimakaometutometajnajedinitrikcilj nosišnosiš skrivenskriven podpod kaputomistetoviran nana grudimagrudima kaokao metuu tometome jeje tajnau tometome jeje jedinijedini trikcilj nosiš skrivennosiš skriven podskriven pod kaputomistetoviran na grudimana grudima kaogrudima kao metuu tome jetome je tajnau tome jetome je jedinije jedini trikcilj nosiš skriven podnosiš skriven pod kaputomistetoviran na grudima kaona grudima kao metuu tome je tajnau tome je jedinitome je jedini trikcilj nosiš skriven pod kaputomistetoviran na grudima kao metuu tome je jedini trik

Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.Tajna jakih je u tome da, kad to zatreba umeju biti slabi, a tajna slobodnih da u datom času umeju objesiti o klin svoju slobodu.Ne verujem da čovek ikada može napustiti svoj posao. On bi trebao misliti o tome danju, a sanjati o tome noću.Nemoj me pitati:  Izmislili su milion nacina da vreme prodje, a ni jedan jedini da se zaustavi. Sto se mene tice, vise i ne moraju da rade na tome. Ovo bas nisu neka ...