Cilj rata nije da umreš za svoju zemlju, nego da onaj drugi bednik umre za svoju.


cilj-rata-nije-da-umre-za-svoju-zemlju-nego-da-onaj-drugi-bednik-umre-za-svoju
džordž smit patonciljratanijedaumrezasvojuzemljunegoonajdrugibednikumresvojucilj ratarata nijenije dada umrešumreš zaza svojusvoju zemljunego dada onajonaj drugidrugi bednikbednik umreumre zaza svojucilj rata nijerata nije danije da umrešda umreš zaumreš za svojuza svoju zemljunego da onajda onaj drugionaj drugi bednikdrugi bednik umrebednik umre zaumre za svojucilj rata nije darata nije da umrešnije da umreš zada umreš za svojuumreš za svoju zemljunego da onaj drugida onaj drugi bednikonaj drugi bednik umredrugi bednik umre zabednik umre za svojucilj rata nije da umrešrata nije da umreš zanije da umreš za svojuda umreš za svoju zemljunego da onaj drugi bednikda onaj drugi bednik umreonaj drugi bednik umre zadrugi bednik umre za svoju

U samoći bednik osjeća svu svoju bedu; veliki duh svu svoju veličinu. -Artur Šopenhauer
u-samoi-bednik-osjea-svu-svoju-bedu-veliki-duh-svu-svoju-veliinu
Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno. -Toma Akvinski
ovek-ne-treba-da-smatra-svoju-materijalnu-imovinu-kao-svoju-nego-kao-slobodnu-za-sve-da-bi-mogao-da-podeli-ostalima-kada-im-potrebno
Nebesa lete iznad tebe pokazujući ti svoju slavu, a tvoje oči su još uvijek uprte u zemlju! -Dante Aligijeri
nebesa-lete-iznad-tebe-pokazujui-ti-svoju-slavu-a-tvoje-oi-su-jo-uvijek-uprte-u-zemlju
Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja