Cilj je san sa rokom sprovođenja.


cilj-san-rokom-sprovoenja
napoleon hilciljsanrokomsprovođenjacilj jeje sansan sasa rokomrokom sprovođenjacilj je sanje san sasan sa rokomsa rokom sprovođenjacilj je san saje san sa rokomsan sa rokom sprovođenjacilj je san sa rokomje san sa rokom sprovođenja

Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu. -Brus Li
cilj-nije-uvek-potrebno-dosegnuti-cilj-esto-slui-samo-kako-bismo-se-usmerili-ka-neemu
Svi misle da je ženski san naći savršenog muškarca….Aha,svakako,pff… naš san je jelo koje ne deblja xD =))))
svi-misle-da-enski-san-nai-savrenog-mukarcaahasvakakopff-na-san-jelo-koje-ne-deblja-xd