Cilj umetnosti je da otkrije umetnost, a sakrije umetnika.


cilj-umetnosti-da-otkrije-umetnost-a-sakrije-umetnika
oskar vajldciljumetnostidaotkrijeumetnostsakrijeumetnikacilj umetnostiumetnosti jeje dada otkrijeotkrije umetnostsakrije umetnikacilj umetnosti jeumetnosti je daje da otkrijeda otkrije umetnosta sakrije umetnikacilj umetnosti je daumetnosti je da otkrijeje da otkrije umetnostcilj umetnosti je da otkrijeumetnosti je da otkrije umetnost

Biti uspešan u biznisu je najfascinantniji oblik umetnosti. Praviti novce je umetnost, raditi je umetnost, a dobar biznis je najbolja umetnost. -Endi Vorhol
biti-uspean-u-biznisu-najfascinantniji-oblik-umetnosti-praviti-novce-umetnost-raditi-umetnost-a-dobar-biznis-najbolja-umetnost
Cilj umetnosti nije predstavljanje vanjštine stvari, nego njihove unutrašnje vrednosti. -Aristotel
cilj-umetnosti-nije-predstavljanje-vanjtine-stvari-nego-njihove-unutranje-vrednosti
Umetnost ratovanja je umetnost uništavanja ljudi, a politika je umetnost varanja. -Mahatma Gandi
umetnost-ratovanja-umetnost-unitavanja-ljudi-a-politika-umetnost-varanja
Cilj nije uvek potrebno dosegnuti. Cilj često služi samo kako bismo se usmerili ka nečemu. -Brus Li
cilj-nije-uvek-potrebno-dosegnuti-cilj-esto-slui-samo-kako-bismo-se-usmerili-ka-neemu
Posao umetnika je da stalno produbljuje misteriju. -Fransis Bejkon
posao-umetnika-da-stalno-produbljuje-misteriju
Riječ je data čovjeku da sakrije svoju misao. -Stendal
rije-data-ovjeku-da-sakrije-svoju-misao