Šta je, cirkusaneru, šta me tako gledaš? Kao da nikad nisi video devojku za kojom ćeš patiti celog života?


cirkusaneru-me-tako-gleda-kao-da-nikad-nisi-video-devojku-za-kojom-e-patiti-celog-ivota
Đorđe balaševićŠtacirkusanerutametakogledakaodanikadnisivideodevojkuzakojomćepatiticelogživotašta meme takotako gledaškao dada nikadnikad nisinisi videovideo devojkudevojku zaza kojomkojom ćešćeš patitipatiti celogcelog životašta me takome tako gledaškao da nikadda nikad nisinikad nisi videonisi video devojkuvideo devojku zadevojku za kojomza kojom ćeškojom ćeš patitićeš patiti celogpatiti celog životašta me tako gledaškao da nikad nisida nikad nisi videonikad nisi video devojkunisi video devojku zavideo devojku za kojomdevojku za kojom ćešza kojom ćeš patitikojom ćeš patiti celogćeš patiti celog životakao da nikad nisi videoda nikad nisi video devojkunikad nisi video devojku zanisi video devojku za kojomvideo devojku za kojom ćešdevojku za kojom ćeš patitiza kojom ćeš patiti celogkojom ćeš patiti celog života

Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči. -Anton Čehov
ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Ništa nije tako u stanju da ražalosti ženu kao povređena sujeta: nikad još nisam video loše obučenu ženu da je ljubazna i raspoložena. -Onore De Balzak
ni-nije-tako-u-stanju-da-raalosti-enu-kao-povreena-sujeta-nikad-jo-nisam-video-loe-obuenu-enu-da-ljubazna-i-raspoloena
Nekog tako zamišljaš i zamišljaš citavog života, pa kad ga sretneš odjednom shvatiš da ga nisi zamišljao dovoljno dobro. -Đorđe Balašević
nekog-tako-zamilja-i-zamilja-citavog-ivota-pa-kad-ga-sretne-odjednom-shvati-da-ga-nisi-zamiljao-dovoljno-dobro