Civilizacija koja ostavlja veliki broj svojih građana nezadovoljnim i okrene ih ka revoltu ne zaslužuje priliku da nastavi postojati.


civilizacija-koja-ostavlja-veliki-broj-svojih-graana-nezadovoljnim-i-okrene-ih-ka-revoltu-ne-zasluuje-priliku-da-nastavi-postojati
sigmund frojdcivilizacijakojaostavljavelikibrojsvojihgrađananezadovoljnimokreneihkarevoltunezaslužujeprilikudanastavipostojaticivilizacija kojakoja ostavljaostavlja velikiveliki brojbroj svojihsvojih građanagrađana nezadovoljnimnezadovoljnim ii okreneokrene ihih kaka revolturevoltu nene zaslužujezaslužuje prilikupriliku dada nastavinastavi postojaticivilizacija koja ostavljakoja ostavlja velikiostavlja veliki brojveliki broj svojihbroj svojih građanasvojih građana nezadovoljnimgrađana nezadovoljnim inezadovoljnim i okrenei okrene ihokrene ih kaih ka revoltuka revoltu nerevoltu ne zaslužujene zaslužuje prilikuzaslužuje priliku dapriliku da nastavida nastavi postojaticivilizacija koja ostavlja velikikoja ostavlja veliki brojostavlja veliki broj svojihveliki broj svojih građanabroj svojih građana nezadovoljnimsvojih građana nezadovoljnim igrađana nezadovoljnim i okrenenezadovoljnim i okrene ihi okrene ih kaokrene ih ka revoltuih ka revoltu neka revoltu ne zaslužujerevoltu ne zaslužuje prilikune zaslužuje priliku dazaslužuje priliku da nastavipriliku da nastavi postojaticivilizacija koja ostavlja veliki brojkoja ostavlja veliki broj svojihostavlja veliki broj svojih građanaveliki broj svojih građana nezadovoljnimbroj svojih građana nezadovoljnim isvojih građana nezadovoljnim i okrenegrađana nezadovoljnim i okrene ihnezadovoljnim i okrene ih kai okrene ih ka revoltuokrene ih ka revoltu neih ka revoltu ne zaslužujeka revoltu ne zaslužuje prilikurevoltu ne zaslužuje priliku dane zaslužuje priliku da nastavizaslužuje priliku da nastavi postojati

Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati. -Gabrijel Garsija Markes
ni-jedna-osoba-ne-zasluuje-tvoje-suze-a-ona-koja-ih-zasluuje-nee-te-nikada-rasplakati
Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Svaki dečko se okrene za tuđom devojkom, a nikad se ne zapita koliko se njih okrene za njegovom.
svaki-deko-se-okrene-za-om-devojkom-a-nikad-se-ne-zapita-koliko-se-njih-okrene-za-njegovom