Cornix cornici oculos non effodiet. – Vrana vrani oči ne kopa.


cornix-cornici-oculos-non-effodiet-vrana-vrani-oi-ne-kopa
latinske poslovicecornixcornicioculosnoneffodietvranavraniočinekopacornix cornicicornici oculosoculos nonnon effodiet– vranavrana vranivrani očioči nene kopacornix cornici oculoscornici oculos nonoculos non effodiet– vrana vranivrana vrani očivrani oči neoči ne kopacornix cornici oculos noncornici oculos non effodiet– vrana vrani očivrana vrani oči nevrani oči ne kopacornix cornici oculos non effodiet– vrana vrani oči nevrana vrani oči ne kopa

Novac će i slijepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi zatvoriti oči. -Kineske poslovice
novac-e-i-slijepcu-otvoriti-oi-novac-e-i-debelom-papi-zatvoriti-oi
Primetila sam da ne voliš ljudima gledati u oči. Ne volim ljude koji me ne gledaju u oči. Jesi li kukavica? -Čarls Bukovski
primetila-sam-da-ne-voli-ljudima-gledati-u-oi-ne-volim-ljude-koji-me-ne-gledaju-u-oi-jesi-li-kukavica