Corruptio optimi cuiusque pessima – Kad se dobar čovjek pokvari, postaje najgori.


corruptio-optimi-cuiusque-pessima-kad-se-dobar-ovjek-pokvari-postaje-najgori
latinske poslovicecorruptiooptimicuiusquepessimakadsedobarčovjekpokvaripostajenajgoricorruptio optimioptimi cuiusquecuiusque pessimapessima –– kadkad sese dobardobar čovjekčovjek pokvaripostaje najgoricorruptio optimi cuiusqueoptimi cuiusque pessimacuiusque pessima –pessima – kad– kad sekad se dobarse dobar čovjekdobar čovjek pokvaricorruptio optimi cuiusque pessimaoptimi cuiusque pessima –cuiusque pessima – kadpessima – kad se– kad se dobarkad se dobar čovjekse dobar čovjek pokvaricorruptio optimi cuiusque pessima –optimi cuiusque pessima – kadcuiusque pessima – kad sepessima – kad se dobar– kad se dobar čovjekkad se dobar čovjek pokvari

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Slogom rastu male stvari, a nesloga sve pokvari. -Hrvatske poslovice
slogom-rastu-male-stvari-a-nesloga-sve-pokvari
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom