Crte lica iznova su stekle zapovjednički izraz što ga daju oholost, novac, mladost, svijest da se pripada kremi hijerarhije, nedostatak mašte, ograničenost, glupavost.


crte-lica-iznova-su-stekle-zapovjedniki-izraz-to-ga-daju-oholost-novac-mladost-svijest-da-se-pripada-kremi-hijerarhije-nedostatak-te-ogranienost
jorge luis borgescrtelicaiznovasusteklezapovjedničkiizraztogadajuoholostnovacmladostsvijestdasepripadakremihijerarhijenedostatakmateograničenostglupavostcrte licalica iznovaiznova susu steklestekle zapovjedničkizapovjednički izrazizraz štošto gaga dajudaju oholostsvijest dada sese pripadapripada kremikremi hijerarhijenedostatak maštecrte lica iznovalica iznova suiznova su steklesu stekle zapovjedničkistekle zapovjednički izrazzapovjednički izraz štoizraz što gašto ga dajuga daju oholostsvijest da seda se pripadase pripada kremipripada kremi hijerarhije

Ne nedostatak ljubavi, nego nedostatak prijateljstva stvara nesrećne brakove.Propustio sam više od 9,000 pogodaka u svojoj karijeri. Izgubio sam skoro 300 utakmica. Čak 26 puta mi je bilo povereno da osvojim poene za pobedu, a ja sam ih promašio. Padao sam iznova, iznova i iznova u životu. I zato sam uspeo!Da li si ikad bio povređen i svaki put kada rana počne da zarasta ti se iznova i iznova povređuješ?Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi.Oni koji obrazuju decu se trebaju poštovati više od onih koji ih prave, zato što im njihovi roditelji daju život, a ovi prvi im daju znanje o umeću njegovog dobrog življenja.Davanje je izraz onoga što smo.