Cvet jeste lep; ali ne može bez stabljike.


cvet-jeste-lep-ali-ne-moe-bez-stabljike
kineske poslovicecvetjestelepalinemožebezstabljikecvet jestejeste lepali nene možemože bezbez stabljikecvet jeste lepali ne možene može bezmože bez stabljikeali ne može bezne može bez stabljikeali ne može bez stabljike

Cvet sa tugom gubi latice, ali umesto njih s radoscu ocekuje plod.Cvet s tugom gubi latice, ali umesto njih s radošću očekuje plod.Poštenje je lep dragulj, ali u ovo vreme prilično izvan mode.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.