D;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!


d0-radi-d-ni-evo-jedem-d-pa-kako-kad-jede-i-to-netoo-like
d0ŠtaradinitaevojedempakakonitakadjedetonetoolikeŠta radišništa evoevo jedempa kakokako ništaništa kadkad jedešje neštooništa evo jedempa kako ništakako ništa kadništa kad jedeši to jepa kako ništa kadkako ništa kad jedeši to je neštoopa kako ništa kad jedeš

Jedini problem kad ne radiš ništa je taj što ne znaš kad si gotov..
jedini-problem-kad-ne-radi-taj-to-ne-zna-kad-gotov
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
Moj status veze je kao fudbalska utakmica- evo prilike iiiiiiiiiiiiiiiiiiii..Ništa. :
moj-status-veze-kao-fudbalska-utakmica-evo-prilike-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiini