Da bi sam sebe najbolje upoznao čovek mora posmatrati sebe u akciji sa drugim ljudima.


da-bi-sam-sebe-najbolje-upoznao-ovek-mora-posmatrati-sebe-u-akciji-drugim-ljudima
brus lidabisamsebenajboljeupoznaočovekmoraposmatratiakcijidrugimljudimada bibi samsam sebesebe najboljenajbolje upoznaoupoznao čovekčovek moramora posmatratiposmatrati sebesebe uu akcijiakciji sasa drugimdrugim ljudimada bi sambi sam sebesam sebe najboljesebe najbolje upoznaonajbolje upoznao čovekupoznao čovek moračovek mora posmatratimora posmatrati sebeposmatrati sebe usebe u akcijiu akciji saakciji sa drugimsa drugim ljudimada bi sam sebebi sam sebe najboljesam sebe najbolje upoznaosebe najbolje upoznao čoveknajbolje upoznao čovek moraupoznao čovek mora posmatratičovek mora posmatrati sebemora posmatrati sebe uposmatrati sebe u akcijisebe u akciji sau akciji sa drugimakciji sa drugim ljudimada bi sam sebe najboljebi sam sebe najbolje upoznaosam sebe najbolje upoznao čoveksebe najbolje upoznao čovek moranajbolje upoznao čovek mora posmatratiupoznao čovek mora posmatrati sebečovek mora posmatrati sebe umora posmatrati sebe u akcijiposmatrati sebe u akciji sasebe u akciji sa drugimu akciji sa drugim ljudima

Bio sam sam ali retko usamljen. Utolio sam svoju žeđ na izvoru samog sebe i to je vino bilo dobro, najbolje koje sam ikad pio. -Čarls Bukovski
bio-sam-sam-ali-retko-usamljen-utolio-sam-svoju-e-na-izvoru-samog-sebe-i-to-vino-bilo-dobro-najbolje-koje-sam-ikad-pio
Da sam te upoznao, znam da bih te povredio ili ti mene, najbolje je ovako. -Čarls Bukovski
da-sam-te-upoznao-znam-da-bih-te-povredio-ili-ti-mene-najbolje-ovako
Slikala sam sebe, jer sam prečesto sama i jer sam ’predmet’ kojeg poznajem najbolje. -Frida Kalo
slikala-sam-sebe-jer-sam-preesto-sama-i-jer-sam-predmet-kojeg-poznajem-najbolje
Čovek mora biti sam da bi upoznao druge. -Ivan Cankar
ovek-mora-biti-sam-da-bi-upoznao-druge
Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima. -Fridrih Niče
sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima