Da bi se postao gospodar, potrebno je raditi kao rob.


da-bi-se-postao-gospodar-potrebno-raditi-kao-rob
tacitdabisepostaogospodarpotrebnoraditikaorobda bibi sese postaopostao gospodarpotrebno jeje raditiraditi kaokao robda bi sebi se postaose postao gospodarpotrebno je raditije raditi kaoraditi kao robda bi se postaobi se postao gospodarpotrebno je raditi kaoje raditi kao robda bi se postao gospodarpotrebno je raditi kao rob

Čovek je rođen slobodan, a svuda je u okovima. Onaj koji veruje da je gospodar drugih, uistinu je više rob od njih. -Žan Žak Ruso
ovek-ro-slobodan-a-svuda-u-okovima-onaj-koji-veruje-da-gospodar-drugih-uistinu-vie-rob-od-njih
Ja sam gospodar neizgovorenih reči, ali sam rob izgovorenih. -Arapske poslovice
ja-sam-gospodar-neizgovorenih-rei-ali-sam-rob-izgovorenih
Koliko god ne volim da budem rob, toliko ne bih trebao voliti da budem gospodar. Ovo izražava moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
koliko-god-ne-volim-da-budem-rob-toliko-ne-bih-trebao-voliti-da-budem-gospodar-ovo-izraava-moju-ideju-demokratije
Mnogo je vremena potrebno da bi čovek postao mlad. -Pablo Pikaso
mnogo-vremena-potrebno-da-bi-ovek-postao-mlad
Kao što ne bih bio rob, tako ne bih bio ni gospodar.To pokazuje moju ideju demokratije. -Abraham Linkoln
kao-to-ne-bih-bio-rob-tako-ne-bih-bio-gospodarto-pokazuje-moju-ideju-demokratije
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj