Da bi se promenila Srbija svako od nas mora malo da se promeni u svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama.


da-bi-se-promenila-srbija-svako-od-nas-mora-malo-da-se-promeni-u-svom-pristupu-problemima-u-svom-mentalitetu-u-svojim-radnim-navikama
zoran Đinđićdabisepromenilasrbijasvakoodnasmoramalodapromenisvompristupuproblemimamentalitetusvojimradnimnavikamada bibi sese promenilapromenila srbijasrbija svakosvako odod nasnas moramora malomalo dada sese promenipromeni uu svomsvom pristupupristupu problemimau svomsvom mentalitetuu svojimsvojim radnimradnim navikamada bi sebi se promenilase promenila srbijapromenila srbija svakosrbija svako odsvako od nasod nas moranas mora malomora malo damalo da seda se promenise promeni upromeni u svomu svom pristupusvom pristupu problemimau svom mentalitetuu svojim radnimsvojim radnim navikamada bi se promenilabi se promenila srbijase promenila srbija svakopromenila srbija svako odsrbija svako od nassvako od nas moraod nas mora malonas mora malo damora malo da semalo da se promenida se promeni use promeni u svompromeni u svom pristupuu svom pristupu problemimau svojim radnim navikamada bi se promenila srbijabi se promenila srbija svakose promenila srbija svako odpromenila srbija svako od nassrbija svako od nas morasvako od nas mora malood nas mora malo danas mora malo da semora malo da se promenimalo da se promeni uda se promeni u svomse promeni u svom pristupupromeni u svom pristupu problemima

Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Otuđena plemena žive u svom svemiru ubeđena da su ostaci velikih civilizacija i da je sve malo osim njih samih. -Matija Bećković
otuena-plemena-ive-u-svom-svemiru-ubeena-da-su-ostaci-velikih-civilizacija-i-da-sve-malo-osim-njih-samih
Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga. -Džejms Džojs
moj-jedini-zahtev-koji-mogu-uputiti-svom-itaocu-jeste-da-celi-svoj-ivot-mora-posvetiti-itanju-mojih-knjiga
Pre nego što popravite svet, popravite česmu u svom stanu. Svet bi bio mnogo srećniji i lepši kad bi svako samo popravio česmu ili makar zube. -Duško Radović
pre-nego-to-popravite-svet-popravite-esmu-u-svom-stanu-svet-bi-bio-mnogo-sreniji-i-lepi-kad-bi-svako-samo-popravio-esmu-ili-makar-zube
Bogati nas toliko ne ushićuju svojim vlasništvom, koliko nas muče svojim gubitkom. -Epikur
bogati-nas-toliko-ne-ushiuju-svojim-vlasnitvom-koliko-nas-mue-svojim-gubitkom