Da bi se sačuvala knjiga, potrebne su korice. Isto važi i za žene. Muževi koji shvataju ovu mudrost, ukoričavaju svoje žene u krzno.


da-bi-se-uvala-knjiga-potrebne-su-korice-isto-vai-i-za-ene-muevi-koji-shvataju-ovu-mudrost-ukoriavaju-svoje-ene-u-krzno
doroti parkerdabisesačuvalaknjigapotrebnesukoriceistovažizaženemuževikojishvatajuovumudrostukoričavajusvoježenekrznoda bibi sese sačuvalasačuvala knjigapotrebne susu koriceisto važivaži ii zaza ženemuževi kojikoji shvatajushvataju ovuovu mudrostukoričavaju svojesvoje ženežene uu krznoda bi sebi se sačuvalase sačuvala knjigapotrebne su koriceisto važi ivaži i zai za ženemuževi koji shvatajukoji shvataju ovushvataju ovu mudrostukoričavaju svoje ženesvoje žene užene u krznoda bi se sačuvalabi se sačuvala knjigaisto važi i zavaži i za ženemuževi koji shvataju ovukoji shvataju ovu mudrostukoričavaju svoje žene usvoje žene u krznoda bi se sačuvala knjigaisto važi i za ženemuževi koji shvataju ovu mudrostukoričavaju svoje žene u krzno

Muževi su uglavnom dobri ljubavnici kada varaju svoje žene. -Merlin Monro
muevi-su-uglavnom-dobri-ljubavnici-kada-varaju-svoje-ene
Muževi nisu ubijali svoje žene uhvaćene da se daju za novac, nego uvek one koje su se davale iz duboke i iskrene ljubavi. -Jovan Dučić
muevi-nisu-ubijali-svoje-ene-uhvaene-da-se-daju-za-novac-nego-uvek-one-koje-su-se-davale-iz-duboke-i-iskrene-ljubavi
Velika mudrost koju me je deda naučio je da žene koje više vrište po noći, manje galame po danu…
velika-mudrost-koju-me-deda-nauio-da-ene-koje-vie-vrite-po-noi-manje-galame-po-danu
Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene. -Euripid
nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene