Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan.


da-bi-sebe-slijedio-da-bi-vidio-kako-njegova-misao-djeluje-ovjek-mora-biti-izuzetno-budan
jiddu krishnamurtidabisebeslijediodavidiokakonjegovamisaodjeluječovjekmorabitiizuzetnobudanda bibi sebesebe slijedioda bibi vidiovidio kakokako njegovanjegova misaomisao djeluječovjek moramora bitibiti izuzetnoizuzetno budanda bi sebebi sebe slijedioda bi vidiobi vidio kakovidio kako njegovakako njegova misaonjegova misao djeluječovjek mora bitimora biti izuzetnobiti izuzetno budanda bi sebe slijedioda bi vidio kakobi vidio kako njegovavidio kako njegova misaokako njegova misao djeluječovjek mora biti izuzetnomora biti izuzetno budanda bi vidio kako njegovabi vidio kako njegova misaovidio kako njegova misao djeluječovjek mora biti izuzetno budan

Jedno je svojstvo genija u tome da njegova misao ne kroči putevima što ih je utrla gomila. -Stendal
jedno-svojstvo-genija-u-tome-da-njegova-misao-ne-kroi-putevima-to-ih-utrla-gomila
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Ja sam izuzetno strpljiva ako se uzme da će ipak biti po mome na kraju. -Margaret Tačer
ja-sam-izuzetno-strpljiva-ako-se-uzme-da-e-ipak-biti-po-mome-na-kraju
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Dovoljno sam živeo da bih vidio kako razlike među ljudima rađaju mržnju. -Stendal
dovoljno-sam-iveo-da-bih-vidio-kako-razlike-meu-ljudima-raaju-mrnju