Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan.


da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean
paulo koeljodabiverovaosvojvlastitiputnemapotrebedadokazujekakotuđiputpogreanda bibi verovaoverovao uu svojsvoj vlastitivlastiti putnema potrebepotrebe dada dokazuješdokazuješ kakokako jeje tuđituđi putput pogrešanda bi verovaobi verovao uverovao u svoju svoj vlastitisvoj vlastiti putnema potrebe dapotrebe da dokazuješda dokazuješ kakodokazuješ kako jekako je tuđije tuđi puttuđi put pogrešanda bi verovao ubi verovao u svojverovao u svoj vlastitiu svoj vlastiti putnema potrebe da dokazuješpotrebe da dokazuješ kakoda dokazuješ kako jedokazuješ kako je tuđikako je tuđi putje tuđi put pogrešanda bi verovao u svojbi verovao u svoj vlastitiverovao u svoj vlastiti putnema potrebe da dokazuješ kakopotrebe da dokazuješ kako jeda dokazuješ kako je tuđidokazuješ kako je tuđi putkako je tuđi put pogrešan

Ljubav ima svoj instinkt, te pronalazi svoj put do srca kao što insekt pronalazi put do cvijeta, sa voljom koju ništa ne može zabraniti ili odvratiti. -Onore de Balzak
ljubav-ima-svoj-instinkt-te-pronalazi-svoj-put-do-srca-kao-to-insekt-pronalazi-put-do-cvijeta-voljom-koju-ne-moe-zabraniti-ili-odvratiti
Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom. -Paulo Koeljo
imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae
Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki