Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.


da-bi-videli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
hans kristijan andersendabividelineprijateljevupropastnekisuspremninavlastituda bibi videlivideli neprijateljevuneprijateljevu propastneki susu spremnispremni ii nana vlastituda bi videlibi videli neprijateljevuvideli neprijateljevu propastneki su spremnisu spremni ispremni i nai na vlastituda bi videli neprijateljevubi videli neprijateljevu propastneki su spremni isu spremni i naspremni i na vlastituda bi videli neprijateljevu propastneki su spremni i nasu spremni i na vlastitu

Da bi vidjeli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice.Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.