Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.


da-bi-videli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
hans kristijan andersendabividelineprijateljevupropastnekisuspremninavlastituda bibi videlivideli neprijateljevuneprijateljevu propastneki susu spremnispremni ii nana vlastituda bi videlibi videli neprijateljevuvideli neprijateljevu propastneki su spremnisu spremni ispremni i nai na vlastituda bi videli neprijateljevubi videli neprijateljevu propastneki su spremni isu spremni i naspremni i na vlastituda bi videli neprijateljevu propastneki su spremni i nasu spremni i na vlastitu

Da bi vidjeli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu. -Ezop
da-bi-vidjeli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odreu-i-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odsekui-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Da li ste ikada videli nesrećnog konja? Da li ste ikada videli neraspoloženu pticu? Ne, zato što konji i ptice ne pokušavaju da impresioniraju druge konje i ptice. -Dejl Karnegi
da-li-ste-ikada-videli-nesrenog-konja-da-li-ste-ikada-videli-neraspoloenu-pticu-ne-zato-to-konji-i-ptice-ne-pokuavaju-da-impresioniraju-druge-konje-i
Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje. -Gaj Julije Cezar
lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje