Da bi vidjeli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.


da-bi-vidjeli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
ezopdabividjelineprijateljevupropastnekisuspremninavlastituda bibi vidjelividjeli neprijateljevuneprijateljevu propastneki susu spremnispremni ii nana vlastituda bi vidjelibi vidjeli neprijateljevuvidjeli neprijateljevu propastneki su spremnisu spremni ispremni i nai na vlastituda bi vidjeli neprijateljevubi vidjeli neprijateljevu propastneki su spremni isu spremni i naspremni i na vlastituda bi vidjeli neprijateljevu propastneki su spremni i nasu spremni i na vlastitu

Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu. -Hans Kristijan Andersen
da-bi-videli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odreu-i-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odsekui-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje. -Gaj Julije Cezar
lake-nai-ljude-koji-su-spremni-da-umru-dobrovoljno-nego-one-koji-su-spremni-da-strpljivo-izdre-muenje
Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu. -Sun Tzu
ukoliko-znamo-da-su-nai-ljudi-spremni-za-napad-ali-ne-znamo-da-li-neprijatelj-otvoren-za-napad-samo-smo-napola-spremni-za-borbu
Žurba u svakom poslu donosi propast. -Herodot
urba-u-svakom-poslu-donosi-propast