Da bi vidjeli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.


da-bi-vidjeli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
ezopdabividjelineprijateljevupropastnekisuspremninavlastituda bibi vidjelividjeli neprijateljevuneprijateljevu propastneki susu spremnispremni ii nana vlastituda bi vidjelibi vidjeli neprijateljevuvidjeli neprijateljevu propastneki su spremnisu spremni ispremni i nai na vlastituda bi vidjeli neprijateljevubi vidjeli neprijateljevu propastneki su spremni isu spremni i naspremni i na vlastituda bi vidjeli neprijateljevu propastneki su spremni i nasu spremni i na vlastitu

Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu.Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.Lakše je naći ljude koji su spremni da umru dobrovoljno, nego one koji su spremni da strpljivo izdrže mučenje.Ukoliko znamo da su naši ljudi spremni za napad, ali ne znamo da li je neprijatelj otvoren za napad – samo smo napola spremni za borbu.Žurba u svakom poslu donosi propast.