Da bismo nekoga dolično voljeli, treba ga tako voljeti kao da će sutra umrijeti!


da-bismo-nekoga-dolino-voljeli-treba-ga-tako-voljeti-kao-da-e-sutra-umrijeti
ljubavne poslovicedabismonekogadoličnovoljelitrebagatakovoljetikaodaćesutraumrijetida bismobismo nekoganekoga doličnodolično voljelitreba gaga takotako voljetivoljeti kaokao dada ćeće sutrasutra umrijetida bismo nekogabismo nekoga doličnonekoga dolično voljelitreba ga takoga tako voljetitako voljeti kaovoljeti kao dakao da ćeda će sutraće sutra umrijetida bismo nekoga doličnobismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljetiga tako voljeti kaotako voljeti kao davoljeti kao da ćekao da će sutrada će sutra umrijetida bismo nekoga dolično voljelitreba ga tako voljeti kaoga tako voljeti kao datako voljeti kao da ćevoljeti kao da će sutrakao da će sutra umrijeti

Da bismo nekog savršeno voleli, treba ga tako voleti, kao da će već sutra umreti. -Arapske poslovice
da-bismo-nekog-savreno-voleli-treba-ga-tako-voleti-kao-da-e-ve-sutra-umreti
Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju. -Onore de Balzak
apsurdno-rei-da-mukarac-ne-moe-voljeti-samo-jednu-enu-kao-sto-apsurdno-rei-da-muziar-treba-vie-violina-da-bi-svirao-istu-melodiju
Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice
radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
Dobar ministar mora umrijeti tako da bude bogatiji dobrim glasom nego blagom. -Niccolo Machiavelli
dobar-ministar-mora-umrijeti-tako-da-bude-bogatiji-dobrim-glasom-nego-blagom